Drottningbesöket och JM:s parkourbana i samarbete med Mentor Sverige.

https://www.youtube.com/watch?v=EwXMT4z4OjA