Sjumilapraktiken

Framtidsvärden i praktiken

Månad: november 2014

Sjumilakokboken

Nu tar en ny fas i arbetet kring Sjumilakokboken vid. Vår uppgift i SYV-gruppen blir nu att arbeta med hur vi ska marknadsföra kokboken. Vi har kontakter som arbetar med reklam och hoppas kunna göra studiebesök där för att se hur reklam skapas ”på riktigt”. Fortsättning följer…

www.sjumilakokboken.se

Polisbesök

Image-1

 

Just nu har vi polisbesök i år 7 på skolan. Varje år kommer ett par av våra områdespoliser och föreläser om lag och rätt. Vi har i ämnet samhällskunskap läst om just lag och rätt och klasserna har sett fram emot detta besök under hela terminen. Eleverna visar hur mycket de lärt sig under kursens gång och poliserna brukar vara mycket imponerade över all kunskap eleverna visar.

Med tanke på oroligheterna i området de gångna åren är det särskilt viktigt att vi i skolan betonar hur ett demokratiskt samhälle fungerar utifrån aspekten rättssäkerhet.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén