På viket sätt var dagen lärorik?

Drama : Vi lärde oss hur man kan klara sig i framtiden, att man ska kämpa för det man är ute efter alltså att man ska inte gå halva vägen och sen släppa taget och att det finns många olika sätt att klara sig utan att halka i förväg

Yoora: Ja det var en lärorik dag för mig jag tog reda på att det inte är så svårt att bli sjuksköterska som jag trodde det kommer inte bli jättelätt men hoppas jag klarar det.

Ns H: Att gå fram och kämpar och gå vidare i livet. Klara av vad man vill bli fast det är inte enkelt.

Media : Det är bra om man pratar med personer som har gått igenom allt de här och som vet hur det går med livet och i framtiden . Vi kan få tips hur det blir nr vi går i gymnasiet och i universitet.