Här kan du ta del av Sjumilaskolans handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen i skolan.

I den här filmen får du se hur arbetet går till i praktiken. Filmen och handlingsplanen togs fram i samband med Sjumilaskolans fortbildningssatsning kring samverkan mellan skola och arbetsliv kallat Framtidsvärden läsåret 2015/2016.