Under framtidsveckan kommer du att dokumentera och redovisa dina kunskaper på bloggen. Du kommer att få fotografera och arbeta med text och bild. I bloggen kan du använda både dina egna och andras bilder. Genom bildarbetet på bloggen kommer du att lära dig mer om rättigheter, skyldigheter, etik och värderingar när det gäller användning av bilder på internet.

Bilduppgiften består i att kombinera text och bild så att det blir en lyckad helhet.
Det är en fördel om bilderna är av god kvalitet, väcker intresse (så att andra vill läsa din text) och förstärker textens innehåll och budskap. Försök tänka kreativt!