Bild- år 8


Förmågor:

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
• Skapa bilder med digitala tekniker och verktyg
• Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder


Centralt innehåll:

• Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder
om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
• Presentationer av eget bildskapande.
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av
bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.


Lärandemål:

• Att kunna kombinera text och digital bild i en blogg och presentera detta
för andra
• Att kunna framställa berättande, informativa och samhällsorienterande
bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser (yrken, framtid,
utbildning)
• Att tillägna sig kunskaper om rättigheter, skyldigheter, etik och värderingar
när det gäller användning av bilder på internet


Undervisning:

Under framtidsveckan kommer du att fotografera och arbeta med text och bild. Du kommer att dokumentera och redovisa dina kunskaper på bloggen.


Bedömningsunderlag:

Bedömningen kommer att ske utifrån ditt arbete på bloggen- dels processen, men också resultatet. Det är viktigt med helheten och hur du kombinerar text och bild.
Det är en fördel om bilderna är av god kvalitet, väcker intresse (så att andra vill läsa din text) och förstärker textens innehåll och budskap. Kreativitet och mod när det gäller val av bilder är positivt.