Du skall innan du börjar skriva på bloggen ha ett utkast, ett manus som du har bearbetat tillsammans med dina klasskamrater. De skall ha läst igenom din text och letat efter stavfel, sett så att grammatiken är bra och gett dig feedback. Du skall ha arbetat med din text och förbättrat den.

Detta är kraven enligt betygsmatrisen på Hjärntorget:

E ”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.”

C ”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.”

A ”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.”