Du skall göra en undersökning om hur lönerna varierat under åren för vissa yrken och presentera detta med hjälp av tabeller, diagram och grafer i Excel. De grundläggande statistiska begreppen (medel, medianen, procent) ska vara med.