Matematik åk 8

Du kommer att bedömas i ämnet matematik när du genomför din praktik, både under framtidsveckan och prao-veckan vecka 15.

Ämnets syfte

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att ni /elever utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Förmågor

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

Mål

Göra egen undersökning, samla data och presentera detta med hjälp av tabeller, diagram och grafer med hjälp av digitala hjälpmedel.

Undervisning

Genomgång av lärare (Excel)

Egna övningar på lektionerna för att kunna samla data och göra beräkningar samt infoga diagram.

Redovisning digitalt genom blogg på www.sjumilapraktiken.se