Under framtidsveckan och praktikveckan kommer du att dokumentera och redovisa det du lärt dig om tex valt yrke, dess arbetsförhållanden, utbildning, lön, jämställdhet och fackförbund. Detta kommer att vara en del av ditt betyg i ämnet samhällskunskap.