Samhällskunskap – åk 8

Du kommer att bedömas i ämnet samhällskunskap när du genomför din praktik, både under framtidsveckan och prao-veckan vecka 15.

Förmågor

  • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
  • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Lärandemål

Vi studerar den svenska arbetsmarknaden, arbetsvillkor, semesterlagen, utbildningsvägar, jämställdhet, löner och fackföreningar

Undervisning

Genomgång av lärare och SYV

Filmvisning

Enskilt arbete och fördjupning i valt yrke

Redovisning

 

Bedömningsunderlag

Bedömning kommer att göras under veckan samt genom det ni producerar.