”Man kan inte välja något man inte känner till” 

 imageimage

 

 

 

imageimageimage

 

 

 

Under den tredje dagen utgår SYV från sina styrdokument i samarbete med lärarna på skolan. Eleverna får en kortare presentation av olika branscher och hur många yrken det finns i tex hälsa och sjukvård. De kan räkna upp ett par tre stycken när det i själva verket finns upp emot 90 yrken i bara den branschen. Vi synliggör ett urval av yrken genom att anslå dem i klassrummet. Dessutom kopplar vi ihop skolämnen med tänkbara yrken. Vår tanke är att presentera ett smörgåsbord av yrken för att vidga elevernas vyer.

Fokus under SYV-dagen är att fördjupa sig i ett ämne man inte känner till. Man drar först en lott utifrån de yrkeskategorier som finns på arbetsförmedlingens hemsida, http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html

Därefter väljer eleven ett av yrkena som listas under yrkeskategorin. De studerar yrket utifrån utbildningsvägar, yrkesbeskrivning och vilka förmågor som krävs.

Allt detta mynnar ut i planscher som sedan anslås i samband med vår utställning. Planscherna får sedan hänga uppe i klassrummen och bidrar till många funderingar och frågor av de yngre eleverna kring löner, utbildningar och yrkesval.

image