Klicka på länken

Reportage på SVT:s hemsida,

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/drottningen-motte-elever-fran-biskopsgarden

 

Klipp på youtube,

https://www.youtube.com/watch?v=Rw9NOFxFZ2w