Under framtidsveckan ska du fundera över och fråga de olika yrkesrepresentanterna du träffar hur viktigt/bra det är att kunna franska eller andra språk i arbetet eller under utbildningen samt möjligheter att arbeta i andra länder där språket talas. Du redovisar detta i bloggen.