Kontaktuppgifter

Rektor Anna Hjärne, anna.hjarne@vh.goteborg.se

Rektor Hamid Zafar, hamid.zafar@vh.goteborg.se

 

Adress Sjumilaskolan, Friskväderstorget 13, 418 38 Göteborg

Telefon expeditionen 031-366 62 30