Sjumilaskolan har nära 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Det är en mångkulturell skola där de flesta elever har sin bakgrund i länder utanför Norden. Under flera år har vi arbetat med demokratifrågor på skolan för att motverka segregation och känsla av utanförskap. Vi har bland annat ökat elevernas kunskap om hur samhället fungerar genom praktik och studiebesök.

För att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för framtiden och kunna göra bra val när det är dags att välja vidareutbildning och yrkesinriktning är det viktigt med ett bra samarbete mellan skolans studie- och yrkesvägledare (SYV), lärare och rektor. Vi vill rusta dem att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i samhället – i linje med målen i läroplanen.

Genom denna blogg visar vi lärare på högstadiet tillsammans med eleverna hur vi arbetar med högstadiets praktikperiod. Huvudsyftet är att webbplatsen ska vara en interaktiv plattform för oss men även visa utåt för andra intressenter hur vi arbetar med frågor om framtid, yrkesval och vidareutbildning. Genom att arbeta ämnesövergripande och även samverka skola arbetsliv uppfyller vi flera mål i läroplanen.

Du får gärna länka till bloggen och använda tips och idéer så länge du anger vem som är källan.

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.