År 8 har under läsåret 2013/2014 en framtidsvecka samt traditionell praktikvecka (prao) vecka 15. Val av praktikplats görs främst genom https://www.praktikplatsen.se/PraktikplatsenWeb/Index.aspx                                           eller genom kontakter som knyts under framtidsveckan.