GR samverkan skola-arbetsliv

Arbetslivet möter framtiden!

Hur dagens skolelever ser på arbetslivet och sitt framtida yrkesval beror till stor del på vilka personer de möter och vilka miljöer de vistas i. Tillsammans med Sjumilaskolan arrangerar vi deras framtidsvecka Mitt liv, Mitt val inför åk 8 praktikperiod. Projektledare och processledare är Johanna Redelius och Rasim Avdic från GR – utbildning.

– Ett givande och spännande uppdrag med massor av utmaningar, detta kommer att bli en kanon vecka!

GR Utbildning arbetar bland annat med samordning och matchning av praktikplatser för grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och universitet och högskolor genom vårt verktyg praktikplatsen.se, men vi verkar även för fler samverkansformer.

Planeringsmöte

sjumilaskolan