IMG_5432 IMG_5430

Företaget JM, Mentor Sverige och Sjumilaskolan genomför för andra gången ett större projekt som går ut på att ungdomar ska få möta arbetslivet. Det hela går ut på att en klass får möjlighet att lära känna en större arbetsplats och bekanta sig med olika typer av yrken samtidigt som detta leder fram till ett resultat, vilket i år är en Parkourbana samt ett arbete om min drömbostad. I detta arbete jobbar vi med olika ämnen, i år är det svenska, samhällskunskap, geografi och teknik som framförallt är inblandade. Eleverna får även möjlighet att möta politiker på högsta nivå i staden för att presentera sina projekt.