IMG_5035

Mentor Sverige genomför varje år i samarbete med SYV och lärare speed-meeting för högstadiet. Det går ut på att olika yrkesrepresentanter kommer till skolan och berättar om sitt arbete i 15 minuter för varje elevgrupp. Eleverna delas in i mindre grupper och roterar sedan mellan de olika yrkesrepresentanterna. Ht 2013 besökte dem år 9 under samma vecka som gymnasiedagarna. Detta väckte många tankar och framtidsplaner hos eleverna som de tog med sig till gymnasiemässan.