Under veckan kommer du att få tillfälle att fundera över hur viktigt det är kunna andra språk än svenska i olika yrken.