Är det dags att måla om skolan eller har ni andra hantverkare som arbetar på skolan? Ta tillfället i akt att be dem gå in några minuter i varje klass och berätta om sitt arbete, arbetstider, lön, utbildning osv. Detta synliggör deras yrkesgrupp på ett enkelt och pedagogiskt sätt samt skapar positiva relationer under tiden de arbetar på skolan.