På initiativ av rektorn hade vi en ämnesträff kring skola- arbetsliv för låg- och  mellanstadiet. Vi inledde med att läsa klipp ur Lgr 11 i frågan och fokuserade särskilt på det centrala innehållet i ämnet samhällskunskap. Även SYV redogjorde för sitt uppdrag utifrån hennes styrdokument.

Centralt innehåll år 1-3 Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet. Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Centralt innehåll år 4-6 Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

På skolan gör vi många studiebesök under ett läsår. Vi tänker oss inte nya arbetsbördor utan att lärarna istället ska inkludera arbetsliv och utbildning när de gör besöken. Tex kan de be den som tar emot dem på en 4-H gård att berätta om sin arbetsdag.

Eleverna kan också fundera över alla yrken man kan upptäcka i ett klassrum (lampor, stolar, bord, kläder, böcker…)

Vi sammanställer alla studiebesök vi gör under ett läsår i respektive klass och ger listan till SYV.