PRAKTIK/PRAO vecka 15 för år 8

 

Under veckans gång ska ni ta reda på svaren till ett antal frågor.

Följande ämnen är med och bedömer bloggen, svenska, samhällskunskap, geografi, matematik, engelska, franska, spanska och bild. Du behöver inte skriva många blogginlägg utan det räcker med att du skriver alla svaren i ett blogginlägg. Lycka till!

 

Hkk, SO och matematik

Hur sköter företaget ekonomin? Vad gör man för att inte gå med minus?

Hur sköter de avfall och restprodukter med hänsyn till miljö? Ta gärna foto och lägg ut på bloggen.

 

Engelska/spanska/franska

Hur användbart är engelska/spanska/franska i yrket?

Var på jobbet hittar man det engelska/spanska/franska språket?

 

Bild

Leta upp och ta foto på en logotype (och en eventuell slogan) som arbetsplatsen har.

Ta ett foto som beskriver arbetsplatsen med en känsla, tex. stressig eller lugn, personlig eller opersonlig, strikt eller bohemisk, ren eller smutsig osv.

 

Samhällskunskap

Vilka olika yrken finns på arbetsplatsen?

Vilken utbildning krävs?

Hur ser arbetstiderna ut? Arbetar man kvällar och helger?

Hur mycket tjänar man?

Hur många män och kvinnor arbetar på arbetsplatsen? Varför är det så?

Vilket fackförbund tillhör de anställda?

 

Slutligen, vilka är dina egna tankar kring arbetsplatsen? Är det en tänkbar arbetsplats för dig, varför?

 

Ni skriver svaren i form av blogginlägg på www.sjumilapraktiken.se