Klicka på länken för att komma vidare till artiklar i webbtidningen Vårt Göteborg,

Artikel om samverkansprojektet med GR-utbildning

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/utbildning,sjumilaskolans_attor_pa_spaning_efter_dromjobbet

Artikel om parkourbanan

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,halla_dar_yousef_elcheik