GR-utbildning berättar om oss i sitt nyhetsbrev. Klicka på länken nedan.

Pedagogiskt Centrum GR-utbildning

http://grskolaarbetsliv.vps-56841.cloudnet.se/nyhet/framtidsveckan-–-ett-komplement-till-sjumilaskolans-prao

Nyhetsbrev GR-utbildning