Praoplatser hos White arkitekter AB

Bild 012  IMG_2660

Vi ger möjlighet för ett antal elever från Sjumilaskolan i Biskopsgården att få praoplatser på White.

En tydlig plan för prao-perioden läggs upp inom White med elever från årskurs 8 och 9 på högstadiet. Antal platser vi erbjuder är två för flickor och två för pojkar under en och samma vecka. Vi lägger upp ett program som gör att praoplatserna kommer fokusera på ett antal frågor som eleverna själva varit med att utforma.  Uppgiften är att skapa ett projekt  i sin egen stadsdel. Efter prao-perioden sammanställs detta så de kan ta med frågeställningar, svar och idéer hem till sin skolmiljö. Syftet är att skapa relationer mellan vår yrkeskår och unga i förorten, öka förståelsen för hur man lever och bor. Få de unga i förorten intresserade av vår yrkeskår, ge en möjlighet till ökad integrering och främja för en yrkeskår som inte är så likriktad som i dagsläget och att White i framtiden skall bli en mångkulturell arbetsplats.